Ciekawostki o smogu

utworzone przez | Edukacja | 0 komentarzy

Smog to zjawisko, które występuje na całym świecie, ale jest szczególnie odczuwalne w niektórych regionach, takich jak Polska, Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Smog może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Oto kilka ciekawostek o smogu:

 • Słowo “smog” pochodzi od połączenia dwóch angielskich słów: “smoke” (dym) i “fog” (mgła).
 • Smog powstaje w wyniku wymieszania się pyłów, gazów i innych zanieczyszczeń z powietrzem.
 • Głównymi źródłami smogu są:
  • spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz
  • przemysł
  • transport
  • gospodarstwa domowe
  • rolnictwo
 • Smog może powodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak:
  • choroby układu oddechowego, takie jak astma, zapalenie płuc i rak płuca
  • choroby układu krążenia, takie jak udar mózgu i zawał serca
  • choroby układu nerwowego, takie jak demencja i choroba Alzheimera
  • choroby oczu, takie jak katarakta i jaskra
  • choroby skóry, takie jak trądzik i egzema
  • obniżoną odporność
  • przedwczesne starzenie się
 • Smog może również szkodzić środowisku, powodując:
  • zmianę klimatu
  • ocieplenie planety
  • topnienie lodowców
  • podniesienie poziomu morza
  • kwaśne deszcze
  • niszczenie ekosystemów

Ciekawostki o smogu w Polsce

 • W Polsce głównym źródłem smogu są gospodarstwa domowe, w których do ogrzewania wykorzystywane jest węgiel, drewno i inne paliwa stałe.
 • Smog w Polsce jest szczególnie odczuwalny w sezonie grzewczym, który trwa od października do marca.
 • W 2019 roku w Polsce smog był przyczyną ponad 45 000 przedwczesnych zgonów.
 • W Polsce obowiązują przepisy ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza, ale są one często łamane.

Co możemy zrobić, aby walczyć ze smogiem?

 • Możemy ograniczyć naszą emisję zanieczyszczeń powietrza, wybierając ekologiczne środki transportu, korzystając z odnawialnych źródeł energii i ocieplając nasze domy.
 • Możemy również wspierać polityki prośrodowiskowe, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

Każdy z nas może zrobić coś, aby walczyć ze smogiem. Jeśli każdy z nas zrobi mały krok, razem możemy zrobić dużą różnicę.