Żorski Konkurs drużynowy – najważniejsze zasady

utworzone przez | Konkurs drużynowy

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie drużynowym akcji „Oddychamy!”.

Celem konkursu jest:

 • Edukacja młodzieży na temat smogu, jego szkodliwości i sposobów ochrony zdrowia przed nim.
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat smogu.
 • Rozwijanie umiejętności technicznych i kreatywnych uczestników konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Etap 1: Realizacja filmu edukacyjnego o smogu

W tym etapie uczestnicy konkursu będą musieli zrealizować film edukacyjny o smogu, jego szkodliwości, a także zachęcającego do ochrony zdrowia w obliczu niskiej jakości powietrza, między innymi poprzez noszenie odpowiednich maseczek.

Film powinien być kreatywny i angażujący, a jednocześnie zawierać istotne informacje o składzie smogu, jego szkodliwości i sposobach walki z nim.

 • Etap 2: Udział w warsztatach budowania czujnika smogu

W tym etapie uczestnicy konkursu będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach budowania czujnika smogu. Czujnik będzie wykorzystywał elementy udostępnione przez organizatora konkursu.

Uczestnicy warsztatów będą uczyli się, jak działa czujnik smogu, jak go zaprogramować i uruchomić.

 • Etap 3: Przygotowanie kreatywnej i funkcjonalnej obudowy na zbudowany przez drużynę czujnik smogu

W tym etapie uczestnicy konkursu będą musieli przygotować kreatywną i funkcjonalną obudowę na zbudowany przez siebie czujnik smogu. Obudowa powinna być estetyczna i trwała, a jednocześnie chronić czujnik przed uszkodzeniami.

Konkurs jest skierowany do placówek edukacyjnych z Żor.

Placówki są reprezentowane przez zespoły konkursowe, które mogą liczyć od 3 do 5 osób.

Konkurs realizowany jest w formie lokalnej międzyzespołowej rywalizacji.

Co trzeba zrobić aby wygrać?

Przeczytać regulamin konkursu i jako drużyna zebrać do finału największą ilość punktów. Realizacja każdego z etapów konkursu zostanie oceniona przez Komisję, której członkowie przyznają zespołowi punkty.

Punktacja:

 1. za realizację filmu edukacyjnego od 0 – 100 pkt,
 2. za udział w warsztatach z budowania miernika smogu od 0 – 100 pkt,
 3. za przygotowanie obudowy miernika smogu od 0 – 100 pkt, 

Organizator zastrzega możliwość przydzielania zespołom dodatkowych punktów za realizację innych zadań ogłaszanych w czasie trwania konkursu. Zwycięzcą zostanie zespół, który zgromadzi największą ilość punktów.

Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami!

Drużyny, które najlepiej wykonają wszystkie zadania, zostaną nagrodzone cennymi nagrodami:

 • 1 miejsce: nagroda 3000.00 zł na drużynę + zapas maseczek dla każdego z uczestników
 • 2 miejsce: nagroda 1500.00 zł na drużynę + zapas maseczek dla każdego z uczestników
 • 3 miejsce: nagroda 500.00 zł na drużynę + zapas maseczek dla każdego z uczestników