Konkurs dla szkół podstawowych “Gazetka Szkolna OddychaMY!”

utworzone przez | Edukacja | 0 komentarzy

❤️Konkurs dla szkół podstawowych!
😷Mamy dla Was konkurs, który może Nam pomóc w walce ze smogiem!
😀Zapraszamy do udziału w konkursie szkoły podstawowe działające na terenie Miasto Żory na najciekawszą gazetkę szkolną na temat szkodliwości smogu.
📰W gazetce możecie poruszyć takie tematy jak:
przyczyny powstawania smogu
skutki zdrowotne smogu
sposoby walki ze smogiem
Gazetka może być przygotowana w dowolnej formie, np. jako:
artykuły, wywiady, rysunki, komiksy, zdjęcia… liczymy na Waszą kreatywność.

📸Przygotowaną gazetkę szkolną należy sfotografować i zdjęcie przesłać do Stowarzyszenie Q-Bit w terminie do 15 stycznia 2024 roku na adres: stowarzyszenie@q-bit.pl

🧐Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 stycznia 2024 roku.
😁Główną nagrodą jest 1000,00 zł oraz 1000 sztuk maseczek antysmogowych dla szkoły, która przygotuje najciekawszą gazetkę.

Pełna treść regulaminu konkursu “Gazetka szkolna – Oddychamy!” regulamin ważny od 01.01.2024

Wyciąg z regulaminu:

Konkurs ma zasięg lokalny i obejmuje uczniów żorskich szkół podstawowych.

Szkołę podstawową może reprezentować w konkursie jedna praca.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres e-mail organizatora konkursu (E-mail: stowarzyszenie@q-bit.pl) zdjęcia wykonanej w szkole gazetki szkolnej,  w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2024 r. wraz z informacją o szkole zgłaszającej pracę (podając jej adres i numer placówki oświatowej) oraz danymi osoby do kontaktu. 

Wysyłając zgłoszenie uczestnik konkursu składa oświadczenie, że Dyrektor Placówki oświatowej wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Przedstawiciele szkół podstawowych biorących udział w niniejszym konkursie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

nagroda pieniężna dla zwycięskiej szkoły podstawowej w kwocie 1000,00 zł (słownie tysiąc złotych) do dowolnego wykorzystania, z sugestią przeznaczeniem jej na zakup nagród dla uczniów, w konkursach organizowanych przez szkołę w roku 2024 r. 

nagroda rzeczowa w postaci zapasu maseczek antysmogowych w ilości 1000 sztuk. do dowolnego wykorzystania.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 19 stycznia 2024 r. w miejscu ustalonym przez Organizatora. 

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, a nagrodzona szkoła otrzyma nagrody w ciągu 14 dni.

Zachęcamy do udziału w konkursie!