Wymiary czujnika smogu dla konkursu drużynowego “Oddychamy!”

utworzone przez | Edukacja, Konkurs drużynowy | 0 komentarzy

W ramach konkursu “Oddychamy!” uczestnicy mają za zadanie skonstruować czujnik smogu, który będzie mierzył stężenie pyłów PM2.5 i PM10 w powietrzu. W związku z tym podajemy wymiary czujnika, które mogą być pomocne w realizacji zadania.

Wymiary obudowy (z odpowiednim zapasem) pozwalającej zabudować wszystkie elementy czujnika smogu:

  • Szerokość: 90 mm

  • Długość: 160 mm

  • Wysokość: 45 mm

Co składa się na elementy czujnika?

Elementy elektroniczne: 5 sztuk, zasilanie urządzenia tj. powerbank (największy element zestawu!) , przewody

UWAGA! Udostępniamy i przekazujemy wszystkie niezbędne elementy służące do zbudowania czujnika smogu uczestnikom warsztatów!

Zdjęcie przedstawia elementy składowe czujnika smogu

O czym należy pamiętać przy projektowaniu czujnika smogu?

  • Wlot powietrza: Czujnik musi mieć możliwość swobodnego pobierania powietrza z otoczenia. W związku z tym należy zadbać o odpowiednie wloty powietrza.

  • Otwieralność: Czujnik powinien być otwieralny, aby w razie awarii można było dostać się do jego wnętrza.
  • Zasilanie: Czujnik musi być zasilany, w związku z czym należy uwzględnić miejsce na umieszczenie Powerbank. Powerbank powinien być również tak umieszczony w ubudowie, aby był łatwo dostępny do ładowania.

  • Przewody: Elementy urządzenia połączone są ze sobą kabelkami – należy uwzględnić to projektując obudowę. Wymiary podane na początku zawierają delikatny zapas – sugerujemy jednak przygotować obudowy nieco większe – aby nie było problemu z montażem urządzeń.

Czujniki smogu

Czujniki smogu to urządzenia, które służą do pomiaru stężenia pyłów PM2.5 i PM10 w powietrzu. Pyły PM2.5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą dostać się do układu oddechowego i powodować problemy zdrowotne. Pyły PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które również mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Czujniki smogu są wykorzystywane do monitorowania jakości powietrza w miastach, w gospodarstwach domowych, a także w celach naukowych.

Mamy nadzieję, że informacje te będą pomocne w realizacji zadania w konkursie “Oddychamy!”